Transacciones IEEE en sistemas difusos, volumen 31, número 4, abril de 2023

Autor(es): Bin Pang
Páginas: 1071 – 1082
Autor(es):Mou Zhou, Changjing Shang, Guobin Li, Liang Shen, Nitin Naik, Shangzhu Jin, Jun Peng, Qiang Shen
Páginas:1083 – 1097
Autor(es):Xianghui Hu, Yiming Tang, Witold Pedrycz, Kai Di, Jiuchuan Jiang, Yichuan Jiang
Páginas:1098 – 1112
Autor(es):Weixin Han, Pan Long, Bin Xu
Páginas:1113 – 1123
Autor(es):Shan Zeng, Xiangjun Duan, Hao Li, Jun Bai, Yuanyan Tang, Zhiyong Wang
Páginas:1124 – 1138
Autor(es):Ramasamy Kavikumar, Oh-Min Kwon, Seung-Hoon Lee, Sangmoon Lee, Rathinasamy Sakthivel
Páginas:1139 – 1151
Autor(es):Han-Qian Hou, Yan-Jun Liu, Jie Lan, Lei Liu
Páginas:1152 – 1162
Autor(es):Xiangdao Liu, Rongrong Wang, Jin Zhou, CL Philip Chen, Tong Zhang, Yuehui Chen, Shiyuan Han, Tao Du, Ke Ji, Kun Zhang
Páginas:1163 – 1177
Autor(es):Hao-Yuan Sun, Hong-Gui Han, Jian Sun, Hong-Yan Yang, Jun-Fei Qiao
Páginas:1178 – 1188
Autor(es):Zheng Liu, Honggui Han, Hongyan Yang, Junfei Qiao
Páginas:1189 – 1201
Autor(es):Stefania Boffa
Páginas:1202 – 1213
Autor(es):Xiangxiang Wang, Yongbin Yu, Kaibo Shi, Hao Chen, Shouming Zhong, Xinsong Yang, Jingye Cai
Páginas:1214 – 1228
Autor(es):Haodong Zhou, Shuai Sui, Shaocheng Tong
Páginas:1229 – 1239
Autor(es):Tianliang Zhang, Rui Bai, Yongming Li
Páginas:1240 – 1253
Autor(es):Lei Yan, Zhi Liu, CL Philip Chen, Yun Zhang, Zongze Wu
Páginas:1254 – 1266
Autor(es):Jin Huang, Zhijun Li, Haisheng Xia, Guang Chen, Qingsheng Meng
Páginas:1267 – 1280
Autor(es):Yuntong Hu, Fuyuan Xiao
Páginas:1281 – 1293
Autor(es):Linh Anh Nguyen, Ngoc Thanh Nguyen
Páginas:1294 – 1304
Autor(es):Jiazheng Zhang, Long Jin, Yang Wang
Páginas:1305 – 1314
Autor(es):Wei Zhao, Yu Liu, Xiangqian Yao
Páginas:1315 – 1326
Autor(es):Xiao Cai, Kaibo Shi, Kun She, Shouming Zhong, Yeng Chai Soh, Yue Yu
Páginas:1327 – 1339
Autor(es):Yuyan Wu, Jun Cheng, Zheng-Guang Wu
Páginas:1340 – 1351
Autor(es):Huanqing Wang, Liya Shen
Páginas:1352 – 1361
Autor(es):Hongjing Liang, Lei Chen, Yingnan Pan, Hak-Keung Lam
Páginas:1362 – 1376
Autor(es):Amine Dehak, Anh-Tu Nguyen, Antoine Dequidt, Laurent Vermeiren, Michel Dambrine
Páginas:1377 – 1390
Autor(es):Wenqiang Ji, Jianbin Qiu, Shun-Feng Su, Heting Zhang
Páginas:1391 – 1400
Autor(es):Zhen Liu, Jinpeng Yu, Hak-Keung Lam
Páginas:1401 – 1408
Autor(es):Wei Ji, Jiajia Xie
Páginas:1409 – 1415

Fuente del artículo

Deja un comentario