IEEE Transactions on Fuzzy Systems, volumen 30, número 12, diciembre de 2022

Autor(es): Wei Zheng, Hak-Keung Lam, Fuchun Sun, Shuhuan Wen
Páginas: 5065 – 5077
Autor(es):Lili Zhang, Wei-Wei Che, Chao Deng, Zheng-Guang Wu
Páginas:5078 – 5090
Autor(es):Lei Liu, Zheng Li, Yan-Jun Liu, Shaocheng Tong
Páginas:5091 – 5103
Autor(es):Tao Zhao, Hongyi Cao, Songyi Dian
Páginas:5104 – 5115
Autor(es):Ruihang Ji, Dongyu Li, Jie Ma, Shuzhi Sam Ge
Páginas:5116 – 5127
Autor(es):Huilai Zhi, Jinhai Li, Yinan Li
Páginas:5128 – 5142
Autor(es):Wang Jing, Wang Haitao, Yan Huaicheng, Wang Yueying, Hao Shen
Páginas:5143 – 5151
Autor(es):Qian Wang, Jinde Cao, Heng Liu
Páginas:5152 – 5165
Autor(es):Yihan Wang, Fusheng Yu, Wladyslaw Homenda, Witold Pedrycz, Yuqing Tang, Agnieszka Jastrzebska, Fang Li
Páginas:5166 – 5180
Autor(es):Binbin cantó, Hongmei Chen, Lei Yang, Jihong Wan, Tianrui Li, Weihua Xu
Páginas:5181 – 5195
Autor(es):Ruolan Cheng, Jianfeng Zhang, Bingyi Kang
Páginas:5196 – 5210
Autor(es):Jingchen Li, Haobin Shi, Kao-Shing Hwang
Páginas:5211 – 5224
Autor(es):Wei Zhou, Man Liu, Zeshui Xu
Páginas:5225 – 5236
Autor(es):Wei Wu, Shaocheng Tong
Páginas:5237 – 5248
Autor(es):Guangxu He, Jun Zhao
Páginas:5249 – 5260
Autor(es):Yang Wu, Guoshan Zhang, Li-Bing Wu
Páginas:5261 – 5275
Autor(es):Haiyang Fang, Yidong Tu, Hai Wang, Shuping He, Fei Liu, Zhengtao Ding, Shing Shin Cheng
Páginas:5276 – 5290
Autor(es):Jianrong Wu, Ruini Li
Páginas:5291 – 5296
Autor(es):Jiajing Zhu, Yongguo Liu, Yun Zhang, Zhi Chen, Xindong Wu
Páginas:5297 – 5311
Autor(es):Suvra Jyoti Choudhury, Nikhil R. Pal
Páginas:5312 – 5323
Autor(es):Weina Wang, Wanquan Liu, Hui Chen
Páginas:5324 – 5336
Autor(es):Danping Zeng, Zhi Liu, CL Philip Chen, Yun Zhang, Zongze Wu
Páginas:5337 – 5350
Autor(es):Liya Shen, Huanqing Wang, Hanxue Yue
Páginas:5351 – 5360
Autor(es):Jiajia Wang, Xueling Ma, Zeshui Xu, Jianming Zhan
Páginas:5361 – 5375
Autor(es):Jonata Wieczynski, Javier Fumanal-Idocin, Giancarlo Lucca, Eduardo Nunes Borges, Tiago da Cruz Asmus, Leonardo Ramos Emmendorfer, Humberto Bustince, Graçaliz Pereira Dimuro
Páginas:5376 – 5389
Autor(es):Xin Ye, Shaoxin Sun, Tao Jiang, Xiaojie Su
Páginas:5390 – 5404
Autor(es):Chia-Feng Juang, Wei-En Ni
Páginas:5405 – 5418
Autor(es):Xu Yuan, Bin Yang, Xuejun Pan, Xudong Zhao
Páginas:5419 – 5430
Autor(es):Wenbo Zheng, Lan Yan, Chao Gou, Fei-Yue Wang
Páginas:5431 – 5444
Autor(es):Wengui Yang, Wei Xing Zheng, Wenwu Yu
Páginas:5445 – 5459
Autor(es):Xiaofang Hu, Leimin Wang, Zhigang Zeng, Song Zhu, Junhao Hu
Páginas:5460 – 5472
Autor(es):Xiaowei Gu, Plamen P. Angelov, Qiang Shen
Páginas:5473 – 5483
Autor(es):Guillermo Fernández, Juan A. Aledo, José Antonio Gámez, José M. Puerta
Páginas:5484 – 5495
Autor(es):Zhen-Song Chen, Xuan Zhang, Rosa M. Rodríguez, Witold Pedrycz, Luis Martínez, Miroslaw J. Skibniewski
Páginas:5496 – 5510
Autor(es):Wenjun Chang, Chao Fu, Leilei Chang, Shanlin Yang
Páginas:5511 – 5525
Autor(es):M Binu,
Sunil Mathew, John N. Mordeson
Páginas:5526 – 5533
Autor(es):Pablo Cordero, Manuel Enciso, Ángel Mora, Vilem Vychodil
Páginas:5534 – 5543
Autor(es):Xiangpeng Xie, Zhixuan Zhang, Dong Yue, Jianwei Xia
Páginas:5544 – 5550
Autor(es):Witold Pedrycz
Páginas:5551 – 5556

Fuente del artículo

Deja un comentario