Simbologia

Un símbol (del llatísimbŏlum, i aquest del grec σύμβολον,symbolon, compost de σύν-, "amb", "conjuntament", i ballein, " llançar", "llençar", "llençar", és a dir, "llençar junts(t1> ) és la representació perceptible d'una idea, amb trets associats per una convenció socialment acceptada. És un signe sense semblança ni contigüitat, que només posseeix un vincle convencional entre el seu significant i el seu denotat, a més d'una classe intencional per al seu designat.

Segons va dir Carl Gustav Jung: "Anomenem símbol a un terme, un nom o una imatge que pot ser conegut en la vida diària encara que tingui connotacions específiques a més del seu significat corrent i obvi." >

Hi ha diferents tipus de símbols amb significats molt diferents. Són símbols les lletres amb què escrivim i llegim qualsevol llengua o llenguatge de comunicació com també són símbols les construccions matemàtiques així com altres científiques i tècniques.

Tal és el cas dels :

1- símbols químics (per exemple. COH2O, C4H10), 

2- símbols matemàtics (per exemple),

3- lesunitats (per exemple. mkgcd),

4 -els punts cardinals (per exemple. NO),

5- els símbols demonedes (per exemple. $).

La finalitat fonamental és simplificar l'escriptura en la transmissió de les idees i el coneixement.

Al bloc de simbologia veurem símbols coneguts i no tan coneguts que poden ser interessants pel seu coneixement.

Índex