Què són les neurones mirall?

Les neurones mirall són, sobretot, cèl·lules motores que intervenen en els processos d'aprenentatge, comprensió i imitació de comportaments humans, i es troben ubicades específicament als lòbuls frontal i parietal.

Les neurones mirall reben estímuls elèctrics quan l'ésser humà és testimoni d'accions que criden la seva atenció conscientment o inconscientment. Aquestes neurones que es troben a l'escorça premotora s'activen i permeten així l'aprenentatge significatiu més enllà de la imitació i el desenvolupament fructífer de l'empatia cap a emocions o sentiments.

Podria dir-se que les neurones mirall són les que li permeten a l'ésser humà ser i estar, experimentar des de la imitació, la interpretació i la pràctica de comportaments complexos, així com el poder formar-se com a éssers sensorials capaços de comprendre el que passa al seu voltant.

 

Per què es diuen així les neurones mirall?

Les neurones mirall reben un nom tan particular pel fet que funcionen com una mena de mirall, ja que s'activen en observar accions que bé poden imitar-se i aprendre's des de la repetició.

L'ésser humà compta amb almenys mil neurones mirall per metre cúbic. El seu descobriment va marcar un abans i un després tant a l'educació com a la psicologia i, sobretot, a l'estudi i al camp de la neurociència.

Mitjançant les neurones mirall s'ha pogut determinar com funciona i com es comporta el cervell humà durant les interaccions socials Aquestes es troben íntimament relacionades amb el desenvolupament de l'empatia, per la qual cosa es podria dir que també hi intervenen en les experiències sensorials.

El seu nom també és degut al fet que funcionen com a mirall de les nostres pròpies accions i interessos, ja que en observar alguna cosa que realment ens crida l'atenció, les neurones mirall s'activen i treballen perquè el procés d'imitació, interpretació i assimilació pugui oferir un aprenentatge durador.

Què fan les neurones mirall d'especial?

Les neurones mirall han permès descobrir i precisar un món de noves possibilitats per a l'ésser humà respecte a l'aprenentatge i la comprensió d'emocions diverses.

Aquestes neurones són les que permeten entendre o predir les emocions de les altres persones; de fet, s'ha estructurat tota una teoria de les neurones mirall i l'empatia, cosa que permet veure'n la importància a nivell psicològic i mental, i no només a nivell d'acció.

Els estímuls elèctrics que les neurones mirall reben en observar, imitar, aprendre, comprendre alguna acció o emoció permeten que s'estableixin connexions cerebrals que, sobretot, faciliten no només les interaccions socials, sinó l'aprenentatge de les normes socials i la comprensió i assimilació de nous patrons de conducta.

Les neurones mirall també juguen un paper determinant en l'aprenentatge del llenguatge, ja que aquest s'aprèn mitjançant la repetició de sons. Per aquest motiu, es podria afirmar que les neurones mirall intervenen fonamentalment en el procés d'adquisició de nous aprenentatges, així com el desenvolupament de noves habilitats.

D'aquesta manera, les neurones mirall poden arribar a determinar en gran mesura el comportament humà, així com l'aprenentatge lingüístic, tant de l'idioma matern com d'altres idiomes que resultin interessants.

De fet, la cognició i la interacció social depenen de manera directa de les neurones mirall, ja que és gràcies a aquestes que l'ésser humà pot fer ús de les diferents eines d'aprenentatge, com la imitació i la repetició de patrons tant de conducta com a ensenyament.

La interacció humana de per si és complexa a causa del sense fi d'emocions implicades en aquestes relacions socials; però gràcies al funcionament de les neurones mirall, es poden percebre i comprendre's les emocions que juguen un paper important al moment de socialitzar i al moment de voler involucrar-se a nivell afectiu amb una altra persona o amb un grup social en especial< /p>

Així mateix, gràcies a l'estudi que s'ha fet en base al comportament i funcionament de les neurones mirall, s'ha pogut determinar com l'ànim humà és influenciat no només per experiències i interpretacions subjectives, sinó també per els estímuls externs i les interaccions socials.

El procés d'observar i imitar és el que permet que l'humà pugui des de petit formar-se com un ésser social, ja que no és sobrer recordar que les emocions són en si mateixes importants no només per poder consolidar-nos com a éssers perceptius i capaços de aprendre de manera autodidacta, sinó també en voler entendre i comprendre el que passa al nostre voltant.

Com van ser descobertes les neurones mirall?

Les neurones mirall van ser descobertes per accident, un accident que li ha permès a la humanitat estudiar-se i entendre's des del punt de vista de l'aprenentatge i la comprensió de les emocions.

El responsable del seu descobriment va ser un neurocientífic italià, el Dr. Giacomo Rizzolatti, a la dècada dels anys 90, específicament l'any 1996.

El Dr. Rizzolatti es trobava estudiant altres neurones mitjançant l'observació de primats quan va observar que el primat tenia la capacitat d'imitar aquelles accions que cridaven la seva atenció, i que just en aquest moment s'activaven unes neurones que fins aleshores ningú no coneixia.

El seu descobriment realment va significar un gran avenç no només per a la ciència com a tal, sinó per a l'aprenentatge, ja que gràcies al fet de saber de l'existència d'aquestes neurones va ser i és possible estudiar-ne el comportament i el funcionament.

Aquesta recerca és la que ha permès determinar com l'ésser humà aconsegueix fer seva la informació que rep del seu entorn, i com aconsegueix interactuar amb èxit amb els seus semblants i amb allò que l'envolta.

El descobriment i l'estudi oportú de les neurones mirall és el que ha permès entendre com es duu a terme la transmissió cultural d'una generació a una altra, i és que la imitació de les accions humanes resulta un factor de caràcter fonamental a l'hora d'aprendre coses noves i desenvolupar habilitats socials en general.

Les neurones mirall, les emocions i l'aprenentatge

Les neurones mirall fan possible que l'ésser humà pugui desenvolupar empatia cap al seu entorn i cap a les persones que hi conviuen, ja que aquestes funcionen com a mitjà de transmissió de missatges que a poc a poc van facilitant intervenint en la formació psicològica de l'individu.

Mitjançant les neurones mirall s'ha pogut aprendre una mica més sobre les emocions, cosa que ha significat un gran pas per a la psicologia moderna.

De tal manera, s'ha pogut analitzar com l'ésser humà pot arribar a predir, o en tot cas a interpretar, no només els comportaments a nivell de les emocions dels seus semblants, sinó també la informació no verbal mitjançant l'observació de gestos.

Per aquest motiu, bé podria afirmar-se que les neurones mirall també intervenen en la comunicació, ja que també s'activen en haver d'interpretar alguna acció des d'allò subjectiu, o alguna emoció o reacció en particular.

p>

Han estat molts els estudis científics que s'han dut a terme des de la dècada dels noranta sobre les neurones mirall.Aquests han servit com a base per continuar avançant en el descobriment de com aprèn l'ésser humà, permetent així millorar els patrons d'ensenyament en tot cas

L'evolució humana, sense saber-ho abans del descobriment d'aquestes neurones, ja se'l veia condicionada. Les neurones mirall permeten intuir el comportament d'una persona basant-se en la seva reacció davant d'alguna situació o circumstància en especial.

El procés de pensar i passar a l'acció a partir d'aquest pensament és el que facilita entendre el perquè de les coses, evitant així simples imitacions o reproduccions d'accions o emocions innòcues.

Les neurones mirall són cèl·lules nervioses que permeten reproduir el que es veu com si l'ésser humà fos un mirall; per això, resulta de vital importància el bon exemple, ja que sabent què són i com es comporten les neurones mirall, es pot reafirmar l'antiga creença que amb l'exemple s'educa.

Les neurones mirall i les interaccions socials

L'empatia i poder entendre els altres des de l'autenticitat és el que ha permès i encara permet que s'estableixin relacions socials de gran índole, i és que només comprenent en certa mesura com se sent l'altre, es pot realment ser una persona social.

L'empatia resulta important en les situacions socials, ja que abans que res i degut a l'activació de les neurones mirall és possible entendre les accions dels altres i els possibles motius d'aquestes.

S'ha de tenir present que el cervell és capaç no només d'imitar sinó d'actuar, interpretar i sentir, i arran d'aquestes funcions, aprendre des del que és significatiu, cosa que resulta fonamental per al desenvolupament motor.

El saber com ensenyar, sens dubte, farà més fàcil l'aprenentatge; per això, utilitzar la informació existent obtinguda mitjançant l'estudi de les neurones mirall serà la clau de l'èxit. Ser detallista i assertius respecte als comportaments i accions que es pretenguin imitar i reproduir serà determinant.

 

 

 

.

Deixar un comentari

Si us plau tingueu en compte que els comentaris han de ser aprovats abans de ser publicats