Què és el pensament computacional

El pensament computacional, encara que pugui semblar cosa d'ordinadors, és un procés molt humà. Es refereix al procés cognitiu lligat a la resolució de problemes. El pensament computacional a l'escola s'està introduint cada cop més gràcies als seus beneficis  per als alumnes. Coneguem millor què és i com fomentar el desenvolupament computacional en els més menuts.

Què és el pensament computacional i les seves característiques

Una de les primeres persones a definir aquest concepte va ser l'enginyera Jeannette Wing. Ella el descriu com “el procés de pensament que intervé en la formulació de problemes i les possibles solucions, de manera que les solucions es formulin per ser executades per un processador d'informació”.

Aquest model considera l'ésser humà com un agent processador capaç d'aplicar solucions obtingudes del pensament que solem atribuir als ordinadors. En definitiva, es basa en el pensament abstracte.

La característica principal del pensament computacional és l'aplicació de  eines cognitives fonamentals de la informàtica per solucionar tota mena de problemes o situacions de la vida diària. Aquesta aplicació pràctica per desenvolupar-se a la societat actual és el que fa tan interessant l'aplicació del pensament computacional a l'escola.

Els tipus de pensament que aborda i utilitza el pensament computacional són:

 • Lògica
 • Pensament lateral i divergent
 • Pensament crític
 • Pensament analític i logarítmic

Objectius del pensament computacional

Segons estableix un dels principals organismes dedicats a la promoció de la tecnologia en l'educació, la  International Society for Technology in Education (ISTE), els principals objectius que persegueix el pensament computacional són:

 • Formular problemes que es poden resoldre mitjançant ordinadors
 • Representar dades mitjançant simuladors i altres programes informàtics
 • Ser capaç d'automatitzar processos i solucions
 • Dissenyar i aplicar metodologies i provar-les
 • Transferir aquest coneixement sistematitzat per aplicar-lo global

Com es treballa el desenvolupament computacional

El pensament computacional es pot desenvolupar des de l'etapa infantil. L'acostament lúdic és fonamental en aquestes primeres etapes per despertar la curiositat en els infants. que et poden ajudar a despertar l'interès dels teus fills per adquirir aquestes destreses importants.

La tecnologia és important per treballar aquestes habilitats, però no és imprescindible i és aconsellable fer activitats analògiques per començar a desenvolupar el pensament computacional infantil. És interessant utilitzar eines en línia i offline per despertar aquestes destreses cognitives.

Treballar el pensament computacional a l'aula

En primer lloc, els professors han de treballar amb els alumnes qualitats que després s'aplicaran a la resolució de problemes.Les més destacables són:

 • Treball en equip
 • Disciplina i persistència
 • Comunicació fluida
 • Confiança en les capacitats pròpies
 • Tolerància a la frustració
 • Capacitat analítica
 • Visió global de les situacions

Treball desendollat

El pensament computacional es comença desenvolupant amb eines i recursos analògics i coneguts per tothom Les principals eines són:

 • Puzzles i trencaclosques
 • Jocs de taula
 • Kits de robòtica
 • Sudokus

La importància d'aprendre programació

Des de molt petits, els nens poden introduir-se al món de la programació i la robòtica per entrenar el pensament computacional. Amb la creació de petits jocs i activitats, els nens senten les bases d'aquest desenvolupament computacional mentre es diverteixen.

L'eina més coneguda per ensenyar programació des de zero als nens és Scratch. Està desenvolupada pel MIT i compta amb una interfície senzilla i acolorida que permet assolir diferents èxits de forma progressiva. Es basa en blocs de colors amb què es pot interactuar de diverses formes. Hi ha diverses versions adaptades a diferents edats. És un programa gratuït i segur que es pot fer servir directament a la web sense necessitat de descàrregues.

Principis del pensament computacional

El professor ha de conèixer els quatre principis fonamentals del pensament computacional per ensenyar a l'alumnat les bases i treballar-les sobre exemples concrets:

 • Descompondre els problemes complexos en altres de més senzills
 • Identificar patrons repetitius
 • Extreure la informació rellevant i descartar allò anecdòtic
 • Crear algorismes per a la resolució dels problemes mitjançant diagrames

Avantatges del pensament computacional

El desenvolupament del pensament computacional té innegables avantatges per a l'educació dels més petits. Podem destacar les següents:

 • Estimula la creativitat i el pensament divergent
 • Ajuda a desenvolupar la capacitat de lideratge
 • Ensenya a treballar en equip i fomenta l'aprenentatge col·laboratiu
 • Reforça les competències matemàtiques i lingüístiques
 • Augmenta l'autoestima i la confiança per resoldre situacions complexes
 • Entrena la capacitat crítica
 • Ajuda a resoldre problemes de la vida diària
 • Exercita la tolerància davant la frustració

Aquestes habilitats adquirides a la infància serviran aquests nens a afrontar amb més solvència la seva futura carrera professional

El pensament computacional brinda als més petits l'oportunitat de desembolicar-se al món de forma crítica, analítica i creativa. Per això és important oferir aquest tipus d'estímuls als més petits tant a l'escola com a casa sense perdre el sentit lúdic.

.

Deixar un comentari

Si us plau tingueu en compte que els comentaris han de ser aprovats abans de ser publicats