Microscopis i tipus de microscopis

Segurament a l'escola has utilitzat més d'una vegada un microscopi i encara que és probable que tots o gairebé tots haguem fet servir el mateix, això no significa que sigui l'únic que existeix. De fet, hi ha molts tipus de microscopis. Els veurem a continuació i esmentarem les seves especificacions perquè els puguis distingir. Anem allà!

Microscopis segons el sistema d'il·luminació

Segons la seva il·luminació trobem:

Microscopi òptic

Microscopi clàssic en què el que estem analitzant s'il·lumina a través de la llum natural.

Microscopi electrònic

Aquest tipus de microscopi és més modern que l'anterior i aconseguir-nos és una millor resolució de l'anàlisi.

Microscopi de llum ultraviolada

Com el seu nom indica, aquest microscopi utilitza la llum ultraviolada per observar mostres que a simple vista semblen transparents.

Microscopi de llum polaritzada

És un microscopi més concret i que treballa a través de dos polaritzadors que permeten analitzar, per exemple, minerals i roques, que tenen una estructura més complexa.

Microscopi de fluorescència

Per a aquelles substàncies que emeten llum pròpia, s'utilitzen aquests microscopis, que tenen una lent especial perquè es pugui dur a terme l'anàlisi.

Microscopis segons el nombre de lents

Aquí trobarem el microscopi clàssic que s'utilitza com a lupa i que només té una lent (simple) i el modern que és el que veiem a la majoria de les pel·lícules i que s'utilitzen per aconseguir una anàlisi de més qualitat a través de les dues lents (compost).

  1. Microscopi simple
  2. Microscopi compost

Microscopis segons la transmissió de la llum

Segons la transmissió de llum trobem:

Microscopi de llum transmesa

La llum travessa completament la mostra que estiguem analitzant, per la qual cosa prèviament l'haurem d'haver tallat en petits trossos per poder-hi treballar.

Microscopi de llum reflectida

En aquest cas, la mostra és il·luminada, per la qual cosa no l'hem de preparar prèviament i la podem utilitzar per analitzar materials que són opacs.

Microscopis segons el nombre d'oculars

A hores d'ara ja ens haurem adonat que hi ha més d'un tipus de microscopi, però anant una mica més enllà en la classificació, cal saber que segons el nombre d'oculars que tinguin també trobem diversos tipus.

>

Per si no ho saps, els oculars són la part a través de la qual es visualitza allò que estiguem analitzant, és així com trobem:

  1. Microscopi monocular: Un ocular
  2. Microscopi binocular: Dos oculars
  3. Microscopi trinocular: 3 oculars

Microscopis segons la configuració dels elements

Segons el seu disseny trobem:

Microscopis digitals

Mitjançant lús duna càmera digital, podem veure com aquest tipus de microscopi captura una imatge del que estem analitzant, cosa que permet un millor estudi i utilització de les mostres.

Microscopi estereoscòpic

El seu principal avantatge respecte a l'anterior és que ara la mostra la podrem analitzar en 3D, una cosa força nova i que origina que s'estudiï amb més luxe de detalls la mostra.

 


Deixar un comentari

Si us plau tingueu en compte que els comentaris han de ser aprovats abans de ser publicats