Història d'Aristòtil, el pare del mètode científic

D'entre tots els pensadors de la història, Aristótelessin dubte destaca per haver ofert importants aportacions a la civilització en àrees tan diverses com la política, la metafísica, la zoologia, l'ètica, la física, la biologia i la astronomia, entre d'altres.

Va néixer el 384 a. C. a Macedònia, específicament a Estagira, i les seves investigacions relacionades amb la lògica i el sistema de coneixement inductiu van significar els primers passos cap al que avui coneixem com el mètode científic.

Primers anys

Aristòtil provenia d'una família privilegiada. El seu pare va ser Nicómano, qui exercia com a metge del rei Amintas III; aquestes connexions li van ser de gran benefici més endavant.

Els dos pares van perdre quan tenia 17 anys i va ser el seu tutor, Proxeno de Atarneo, que va decidir que havia d'anar a Atenes a estudiar, ja que era el centre cultural i intel·lectual més important de Grècia.

>

A Atenes va ser alumne i mestre a l'acadèmia de Plató, on va romandre durant 20 anys. Aristòtil va començar a dissentir amb el seu mestre i va decidir crear el seu propi sistema de filosofia que responia a les seves inquietuds i dissertacions d'origen més pragmàtic.

Viatges i relacions

Quan va morir Plató Aristòtil va decidir partir a Àsia Menor, específicament a Aso, on governava el seu amic de la infància Hermias. Estant allí es va casar amb Pitias, neboda del governant, i va tenir la seva primogènita.

Hèrmies va ser assassinat i Aristòtil va decidir a viatjar a Mitilene, ciutat ubicada a l'illa de Lesbos. En aquesta època es va dedicar àmpliament a l'estudi de la biologia marina i la zoologia.

Tutories a Alexandre el Gran

Una de les relacions més cèlebres d'Aristòtil és la que va tenir amb Alejandro Magno, de qui va ser tutor quan aquest últim era tot just un nen. Aquesta relació va iniciar per petició del rei Filip II, que va encarregar al filòsof la tasca d'instruir el seu fill.

Aristòtil va tenir gran influència a Alexandre, que posteriorment va arribar a conquerir el vast imperi Persa en menys d'una dècada.

El Liceu, una petjada transcendent

La motivació principal d'Aristòtil és crear una instància a través de la qual pogués deixar una marcar rellevant per a la humanitat, i és per això que va néixer El Liceu.

Es va tractar d'una escola dedicada a l'ensenyament de la filosofia que després es va convertir en la més important de Grècia. Fins i tot algunes classes eren gratuïtes, obertes a tothom que hi volgués participar.

Va ser en aquella època quan va morir la seva primera esposa i es va casar amb Herpilis, que va ser la mare del seu segon fill.

També en aquesta època Aristòtil va escriure gran part de les seves obres. La majoria estaven destinades a ser materials per utilitzar a les seves classes i per lliurar als seus alumnes. Van ser aquests darrers i altres deixebles els qui posteriorment van recopilar aquests treballs.

Últims anys

La mort d'Alejandro Magno va implicar un moment convuls a Atenes. Com a conseqüència d'això es van generar problemes socials i ressentiment profund cap als que no havien nascut a aquestes terres.

Aristòtil va percebre que la seva vida corria perill i va fugir juntament amb la seva família cap a l'illa Eubea; allí es va assentar a la seva capital, Calcis. Tot just un any després, el 7 de març de 324 a. C., va morir a causa de causes encara no confirmades.

Aristòtil, filòsof pragmàtic

Aristòtil va deixar un llegat important d'estudis i obres que supera els 300 exemplars. A més, va ser el precursor de la sistematització a la recerca de coneixement, ja que era una pràctica que duia a terme quan s'enfrontava a tots els àmbits d'estudi que l'apassionaven.

Aquest filòsof es va caracteritzar perquè era pragmàtic: estava interessat a comprendre allò que era tangible i que podia entendre gràcies a una aproximació sistemàtica Bàsicament, li interessava l'estudi profund de la realitat.

És per això que la gran influència d'Aristòtil és present no només a la filosofia, sinó a l'àmbit general del coneixement.

.

Deixar un comentari

Si us plau tingueu en compte que els comentaris han de ser aprovats abans de ser publicats