Aportacions d'Isaac Newton

En el món de la ciència, les aportacions que va realitzar Isaac Newton, van ser molt importants, ja que va aconseguir determinar, amb els seus amplis coneixements, estudis i moltes observacions, les lleis físiques que ajuden dia a dia els científics.< /p>

Isaac Newton va ser un físic i matemàtic que va néixer a Anglaterra i va ser una persona determinant per fer les bases de la ciència moderna. Va néixer l'any 1643 ia part de físic i matemàtic també fou filòsof, teòleg, inventor i alquimista, totes les seves aportacions a la ciència tenen molta vigència avui dia.

Entre les més importants, hi ha les lleis que tenen el mateix nom, la llei de la gravetat i el desenvolupament del càlcul matemàtic.

Les lleis de Newton

Newton va establir tres lleis que es coneixen com les lleis de la dinàmica, que tenien la seva fonamentació en la física i que permetien donar una explicació de com les forces podien determinar el comportament mecànic de diversos objectes.

Llei de la Inèrcia: aquesta llei estableix que tots els cossos o objectes estan en un estat de repòs i sense moviment, per temps indefinit, llevat que un altre objecte aconsegueixi exercir-hi una força. /p>

Llei fonamental de la Dinàmica: estableix que l'acceleració que un objecte pot adquirir és proporcional de manera directa per força que l'altre objecte hi exerceix.

Llei d'acció i reacció: estableix que en la mesura que un objecte exerceix força sobre un altre, aquest últim aconsegueix exercir una força de la mateixa magnitud al primer, però en un sentit oposat a la que està rebent.

Llei de la gravetat universal

La gravitació universal, és un principi físic que diu que hi ha una atracció entre dos cossos que posseeixen massa. Aquesta llei va donar l'explicació de perquè els planetes giren al voltant del sol i mentre es trobin més a prop d'aquest, més gran és la seva força d'atracció i alhora la velocitat de translació també augmentarà.

Alhora, amb ella es va explicar perquè la lluna girava al voltant de la terra i per descomptat, per què les persones i qualsevol objecte, tenen atracció cap al centre de la terra i no estiguem surant a l'aire.

>

Desenvolupament del càlcul matemàtic

Perquè Newton comprovés les seves teories i pogués realitzar una anàlisi de com es movien els cossos celestes, va observar que els càlculs matemàtics que es feien servir en la seva època no eren suficients.

Per això va desenvolupar models de càlcul diferencial i integral, que amb la seva gran quantitat d'aplicacions, el van ajudar a fer els càlculs de les òrbites i les corbes dels planetes, mentre estaven en moviment a l'espai.

La forma de la Terra

Quan Newton va venir al món ja es tenia coneixement que la terra tenia una forma rodona, però que aquesta era completament perfecta, però, ell va aconseguir determinar quina era la distància del centre de la terra cap a l'equador i des de Londres a París.

A més, amb els seus càlculs va descobrir que la distància no era la mateixa, si la terra hagués estat completament rodona aleshores tots els valors o distàncies des del centre de la terra a un altre punt haurien de ser iguals. Allà va determinar que la terra era aplatada als pols a causa del moviment de rotació.

Aportacions a l'òptica

En moltes investigacions va poder observar que la llum blanca que ve del sol s'aconsegueix descompondre en colors, veient com se succeïa el fenomen de l'arc de Sant Martí. Usant un prisma i fent passar la llum blanca, va aconseguir fer la descomposició en una habitació fosca, aconseguint el mateix efecte.

Aquest avenç va suposar una nova revolució ja que fins aquell moment es pensava que la llum era homogènia, aconseguint amb el seu descobriment grans avenços a l'òptica moderna.

A ell també se li deu l'ús de l'anomenat Disc de Newton, que consisteix en un cercle dividit en sectors que té colors: vermell, taronja, groc, verd, cian, blau i violeta. Quan el disc és girat de manera molt ràpida, tots els colors es combinen i formen el blanc.

Telescopi Reflector

Per poder tenir millors observacions del cel, es va inventar el telescopi reflector. Fins a la seva època s'havia fet servir el telescopi a base de lents, els quals tenien per defecte que eren d'una gran mida. Quan fa aquesta millora en els telescopis amb miralls, va ajudar que aquests tinguessin una mida menor.

Aquest es podia manipular d'una manera millor fent-se més petit i la visualització seria de millor qualitat que amb el telescopi tradicional. A més, els miralls usats eren còncaus i convexos, a Newton se li atribueix haver perfeccionat aquest instrument, per observar a distància.

Llei de Convecció Tèrmica

Aquesta teoria estableix que la pèrdua de calor que pateix un cos està en proporció directa a la diferència de la temperatura que hi ha entre aquest cos i el medi ambient en què es troba. També se'l coneix com la Llei del refredament de Newton.

Propietats del So

En les seves investigacions va pensar que la velocitat en què el so es podia transmetre depenia de la intensitat o la freqüència en què aquest es podia emetre.

Allà va establir quina era la velocitat del so i que aquesta no tenia res a veure amb els factors que el produïen, sinó que depenia de les propietats físiques per la qual es desplaçava. Amb aquest principi, institueix que el so viatjarà ràpidament a través de l'aire que per l'aigua o les roques.

Teoria de les marees

Isaac Newton va aconseguir establir que les marees pujaven o baixaven per les forces de l'atracció gravitacional que hi ha entre la terra, la lluna i el sol.

Teoria corpuscular de la llum

El físic va determinar que la llum no es componia d'ones sinó de partícules que surten d'un cos emissor, aquestes partícules les va denominar corpuscles i aquestes es llançaven a una gran velocitat de manera recta. Va ser la mecànica quàntica la que segles després va determinar que la llum també pot viatjar de manera ondulada.

Tot i així, aquesta teoria va aconseguir que es fessin molts avenços en els estudis de la refracció, reflexió i dispersió de la llum.

 

 

ET POT INTERESSAR:

1) LLIBRES DIDÀCTICS

2) POSTER DECORATIU

3) PODCAT SOBRE ISAAC NEWTON

 

 

 

 

 

.

Deixar un comentari

Si us plau tingueu en compte que els comentaris han de ser aprovats abans de ser publicats