23 de Març de 1749 neix a Normandia Pierre-Simon Laplace, va ser un erudit francès

Tal dia com avui (23 de Març) de 1749 neix a Normandia Pierre-Simon Laplace, va ser un erudit francès i un gran pensador el treball del qual era important per al desenvolupament de l'enginyeria, matemàtiques, estadística, física, astronomia i filosofia .
   
Laplace tenia moltes ganes d'estudiar encara que la seva família no s'ho podia permetre. Gràcies als seus veïns va poder entrar als 16 anys a estudiar teologia encara que molt aviat va despertar un gran interès per la ciència (matemàtiques, física, astronomia,...)
    
Als 19 es va traslladar a París a treballar com a professor de matemàtiques a La 'École Militaire' de 1769 a 1776. En aquella època va escriure articles de càlcul diferencial, mecànica i astronomia que li van donar econocimiento acadèmic. Se'l va conèixer com el "Newton francès".
  
Els seus diferents treballs comprenen diferents àmbits;

Astronomia

 • va demostrar l'estabilitat del sistema solar
 • va descriure el moviment del centre de gravetat dels cossos del sistema solar mitjançant equacions diferencials
 • va aplicar la mecànica a l'estudi dels planetes
 • va presentar la Teoria nubular que diu que el sistema solar es va formar a partir d'una concentració de gasos. La seva base matemàtica actualment se sap que és errònia.

Probabilitat

 • Va donar una definició de la probabilitat
 • Definí el Teorema de Bayes
 • Definí la Llei de Laplace que assigna probabilitats a esdeveniments equiprobables
 • Va aplicar la probabilitat a la mortalitat, l'esperança de vida, la durada dels matrimonis, als successos legals, als errors a les observacions...

Matemàtiques

 • Definí l'equació de Laplace 
 • Va introduir la transformada de Laplace molt útil a l'estudi d'equacions diferencials
 • Introduí l'ús de la funció potencial a l'anàlisi matemàtica

Física

 • Va estudiar la teoria de les marees
 • Va participar en el comitè de la definició del sistema mètric decimal
 • Contribuir a l'estudi de l'electricitat i el magnetisme amb tècniques matemàtiques

Química

 • juntament amb Lavoisier va estudiar la calor específica i la combustió de diverses substàncies establint les bases a la termodinàmica
 • Dissenyo el calorímetre de gel al costat de Lavoisier que serveix per determinar la calor específica d'un cos pel mètode de la fusió del gel.
Una de les seves darreres frases diuen que va dir:
"el que coneixem és molt poc, el que ignorem és immens"
 -------------------------------------------- -------------------------------------------------
- què són tots aquests llibres?
- el resum dels meus coneixements
- resum?
- si
- però... però... si són 5 toms!
- ja
- doncs sí que està malament la teva taula!
- la meva taula!
- si, quan la meva taula coixeja li acostumo a posar un llibre sota una pota
- no.és això
- i el teu 5 toms!
- que no és això
- si no, perquè?
- per resumir el meu coneixement perquè el que sabem és poc
- et sembla poc 5 toms?
- i el que ignorem és immens
- immens? quants toms són això? .. no hi ha taula que aquest tan malament...
.

Deixar un comentari

Si us plau tingueu en compte que els comentaris han de ser aprovats abans de ser publicats