22 de Juliol de 1795, neix a Tours, França, el gran matemàtic Gabriel Lamé, que serà conegut per l'estudi de corbes de tipus el·lipsoïdal.

Tal dia com avui (22 de Juliol) de 1795, neix a Tours, França, el gran matemàtic Gabriel Lamé, que serà conegut per l'estudi de corbes de tipus el·lipsoïdal.
   
Gabriel Lamé fou un matemàtic francès que va contribuir a la teoria de equacions diferencials parcials mitjançant l'ús de coordenades curvilínies i la teoria matemàtica de laelasticitat (per a la quall'elasticitat lineal i la teoria de deformacions finites elaboren les abstraccions matemàtiques ).
   

Es va fer molt conegut per la seva teoria general de coordenades curvilínies i la seva notació i estudi de classes de corbes tipus el·lipse, ara conegudes com a corbes de Lamé o superelipsis, i definides per l'equació:

on n és qualsevol nombre real positiu .

També és conegut per la seva anàlisi del < font>temps d'execució del algorisme euclidià , que marca el començament de la teoria  de la complexitat computacional . L'ús de números de Fibonacci  , va demostrar que en trobar el màxim comú divisor dels nombres enters a  i b , s'executa l'algorisme en no més de 5 k< font>  passos, on k  és el nombre de (decimals) dígits de b . També va demostrar un cas especial de l'últim teorema de Fermat . < /font>De fet, va pensar que havia trobat una prova completa del teorema, però la seva demostració era defectuosa. Les < /font>funcions de Lamé formen part de la teoria dels  harmònics el·lipsoïdals .

  Com a curiositat comentar que su nom és un dels 72 noms inscrits a la Torre Eiffel . 
 
------------------------------------------------ -------------------------------------------------- ------ 
- fill
- digues-me papà
- has estudiat les corbes de tipus el·lipsoïdal?
- hi estic
- ara?
- si
- però si estàs veient futbol
- fixate, papà
- el què?
- quan fa un xut Messi
- què passa?
- doncs que la pilota fa una corba de tipus el·lipsoïdal
- fill..
- mira, pare...
- apaga la tele...
- mira, mira...
- i agafa un llibre
- però mira com xuta Messi!
- ja trigues a agafar un llibre, fill
- que esgarrifa papà...
- ja...
.

Deixar un comentari

Si us plau tingueu en compte que els comentaris han de ser aprovats abans de ser publicats